Afbrudte uddannelser koster over 1 milliard om året

“Samlet bruges over 1 mia. kr. i det ordinære uddannelsessystem på afbrudte uddannelser for de unge frem til 22-23 års alderen.” konkluderer rapporten Kortlægning af Unges Uddannelsesveje, som er udarbejdet af Dansk Industri, UU Danmark og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Rapporten tager udgangspunkt i hvordan en årgang 9. klasseselever fra 2008, har klaret sig i uddannelsessystemet 7 år efter, dvs. i 2015.

Hver femte af eleverne som i 2008 gik i 9. klasse havde 7 år efter ikke gennemført en ungdomsuddannelse, dvs. en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Det svare til 14.500 unge.

Men også blandt de unge som har gennemført en ungdomsuddannelse, har 20% droppet ud, af en eller flere uddannelser inden de fuldførte en ungdomsuddannelse.

Hvis frafaldet på ungdomsuddannelserne, kan mindskes med bare 10%, vil det frigive 110 millioner kroner som eksempelvis kan bruges til mere og bedre vejledning til de unge.