Det må du arbejde med i erhvervspraktik

Denne artikel er et forsøg på at opsummere de vigtigste punkter fra Bekendtgørelsen Om Unges Arbejde relateret til erhvervspraktik. Ønsker du alle detaljer kan du læse hele bekendtgørelsen her.

Som udgangspunkt tillader erhvervspraktik, at den unge må arbejde under lidt mindre strenge forhold, end hvad der ellers er tilladt for alderen, fordi det er i kortere perioder og med det formål at opnå arbejdskendskab. Arbejdet må dog ikke indebære fare for de unges sikkerhed eller sundhed.

I bekendtgørelsen er der en længere liste over hvilke tekniske hjælpemidler, arbejdsprocessor og meget mere, som er tilladte og forbudte at arbejde med for de unge. Som hovedregel tages der udgangspunkt i sund fornuft for at beskytte de unges sikkerhed og sundhed. Der er ikke en definitiv liste over tilladt og forbudt arbejde, eller eksempelvis præcis hvor meget de unge må løfte.

Overordnet set, må elever som er 13 år beskæftige sig med lettere arbejde indenfor en bred vifte af brancher. Er eleverne fyldt henholdsvis 14, 15 eller 16 år er reglerne gradvist lidt mere lempelige, i forhold til de yngre elever.

I erhvervspraktik må unge mellem 13 og 15 år arbejde op til 7 timer dagligt og 35 timer om ugen. Er de fyldt 15 år, må de arbejde 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Som hovedregel må unge som er 13-15 år ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 - 6.00. Der skal desuden være en hvileperiode på mindst 14 sammenhængende timer i døgnet, og to fridage om ugen.

Det er typisk muligt at søge direktøren for Arbejdstilsynet om fravigelser fra reglerne.