Sådan opdateres praktikopslagene på Elevpraktik.dk

Hos Elevpraktik ved vi at det er enormt vigtigt at de praktikopslag som ligger på hjemmesiden er opdateret. Altså at det er de rigtige kontaktinformationer, korrekt adresse, osv.

Når man driver en portal, er det altid en stor udfordring at holde alt informationen opdateret. Jobopslag har altid et specifikt mål (at finde en bestemt ansat) og en udløbsdato, så der er der (næsten) aldrig problemer. Derimod, så tilbydes erhvervspraktik af virksomhederne på løbende basis af virksomhederne, afhængigt af om de har tid og mulighed for det på et givent tidspunkt.

Alle skoler tilbyder erhvervspraktik i forskellige perioder, og virksomhederne kan ikke forudsige præcis hvilke perioder de mulighed for at tilbyde praktik. Det kan bl.a. skyldes svingende travlhed, svingende typer af kunder/opgaver, og meget mere.

Det betyder, at praktikopslagene på Elevpraktik.dk bliver nød til at ligge uden en bestemt deadline.

På den måde kan eleverne ansøge løbende afhængigt af hvornår de har mulighed for at komme i praktik, og så kan virksomheden løbende tage stilling til om de har tid og mulighed for at tage imod eleven den uge hvor eleven skal være i praktik.

Alle virksomhederne som har et praktikopslag på Elevpraktik.dk har selvfølgelig sagt at de er interesseret i at tilbyde praktik hvis de har mulighed for det, men der er altså altid den her usikkerhed omkring om præcis den uge hvor eleven må komme i praktik, også passer for virksomheden.

Derudover er der også en risiko for, at den/de personer som har tage beslutningen om at virksomheden gerne vil tilbyde praktik, har skiftet job, er gået på pension, blevet syg, osv. Uden at have fjernet praktikopslaget.

Alt dette gør altså bare, at der desværre ikke kan garanteres 100%, at alle praktikopslag altid kan tilbyde praktik til en given elev, selvom de står som aktive opslag på portalen.

Men for såvidt muligt at undgå ovenstående problemer, så benytter Elevpraktik.dk en række automatiske processor og faste arbejdsopgaver som forsøger at holde de tusindvis af praktikopslag opdateret, og få fjernet dem som ikke vil være der længere. De inkludere bl.a.:

  • Automatiske opdatering fra CVR registeret. Vi har robotter som dagligt overvåger alle ændringer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er danmarks officielle register over alle virksomheder. Hvis en virksomhed opdatere deres kontaktinformation, navn, adresse eller lignende derinde, så sørger vores robotter for automatisk at opdatere virksomhedens praktikopslag også. Eller hvis virksomheden lukker, uden at slette deres praktikopslag, så sørger vores robotter for også automatisk at slette praktikopslag... Det er smart!
  • Automatisk validering af alle emails. Alle emails på alle kontaktpersoner som er oplyst på alle praktikopslagene tjekkes automatisk flere gange om året, for at de stadigvæk er valide, virker og at der er plads i modtagerens indbakke.
  • Automatiske opfølgningsemails. Der sendes årligt en email ud til alle virksomhederne, som spørger ind til om alt er i orden, og påminder dem om evt. at rette deres information. Virksomhederne har her også mulighed for at tale med os hvis der er problemer.
  • Genopringninger. Hvis der er gået meget lang tid siden en virksomhed har opdateret sin information, ringer vi til dem for at følge op på at alting stadig er i orden og deres information er korrekt.
  • Rapportering af opslag. Alle har mulighed for at rapportere et praktikopslag hvis det indeholder fejl eller virksomheden ikke svare. Så følger vi op på problemet og løser det.
  • Evaluering. Vi sender løbende evaluering ud til alle elever som bruger Elevpraktik.dk, og hvis nogen skriver der har været problem med et praktikopslag, så følger vi op på problemet.
  • Uddannelsesvejlederne kan også foretage opdateringer. I alle de kommuner/skoler vi samarbejder med, har uddannelsesvejlederne (samt andet relevant personale) også adgang til at rette i alle praktikopslagene. Så hvis en vejleder høre om et problem, så har vedkommende mulighed for at fixe det (eller kontakte os).
  • Åben support. Det er altid muligt at kontakte Elevpraktik.dk hvis man har oplevet et problem.

Hvis du har andre forslag eller ønsker til hvordan Elevpraktik.dk kan gøres bedre, så sig endelig til.